Regulamin zakupów

I. Informacje Ogólne

 1. Internetowy Sklep GlobalOffice.pl, zwany dalej Sklepem:
  Właścicielem Sklepu jest:  biuro@globaloffice.pl

  Ul. Józefa Piłsudskiego 3A
  05-820 Piastów
  Polska


  Tel.: +48 22 723 53 34

  NIP: 5342512125
  BDO: 000501654

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000594340
  Kapitał zakładowy 5 000,00 złotych - w całości opłacony

  Rachunek bankowy: 90 1140 2004 0000 3502 7601 1998, mBank

 2. Niniejszy regulamin, określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę Global Office
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu, na który firma Global Office prześle zamawiany towar oraz aktualnego adresu e-mail lub telefonu Kupującego w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Firma Global Office Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, obowiązujących od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

II. Oferta

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (chyba, że w opisie podano inaczej).
 3. Firma Global Office Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
 4. Ceny przedstawione na stronach Global Office Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są cenami netto podanymi w złotych polskich.  Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z COK (Centrum Obsługi Klienta).
 5. Zamieszczone na stronach GlobalOffice.pl  ceny są jedynie propozycją do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 6. Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. Global Office dokłada wszelkich starań, ażeby prezentacja odpowiadała produktowi, jednak producenci zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian bez uprzedzenia, co niniejszym czyni także firma Global Office Poland Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
 7. Przy stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.

III. Zamówienia i Realizacja

 1. Warunkiem koniecznym do rejestracji  jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usunięte. Aby dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym niezbędny jest "login", który uzyskają Państwo podczas rejestracji w sklepie on-line. W przypadku problemów nasi Przedstawiciele Handlowi udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się w naszym systemie.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru NIP firmy, którą Państwo reprezentujecie. Firma Global Office Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprzedaż tylko dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego.
 4. Zamówienia złożone do godz. 16.30 zostaną zrealizowane dnia następnego. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 24 godzin. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ciągu 48 godzin.
 5. Na terenie Warszawy minimalna wartość zamówienia to 200zł, na terenie całego kraju 500zł. Jeśli wartość zamówienia jest niższa od w/w kwoty, zostanie doliczona opłata transportowa w wysokości 15.00 złotych netto za paczkę (do 30 kg) .
 6. Przyjęcie zamówienia nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
 8. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.

IV. Wysyłka i koszty, zwrot towaru

 1. W ramach wysyłania większości typowych przesyłek na terenie całego kraju, koszt transportu jest bezpłatny przy kwotach minimalnego zamówienia na terenie Warszawy w wysokości 200zł netto, na terenie całego kraju 500zł netto.
 2. Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywa firma Global Office.
 3. Firma Global Office nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe nie z naszej winy, tzn. spowodowane zaniedbaniem firmy kurierskiej.
 4. Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje specyfikację oraz gwarancję i instrukcję obsługi (jeżeli takie istnieją) 
 5. Artykuły z "Wyprzedaży" i na "Zamówienie specjalne" nie podlegają zwrotom.
 6. Szkody transportowe i błędna wysyłka towaru
  Prosimy, aby w obecności kuriera sprawdzić przesyłkę, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych, np.: zerwanej folii, uszkodzonych rogów, naderwanej tektury. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowań w momencie odbioru towaru klient jest zobowiązany do adnotacji na liście przewozowym. Należy zachować oraz sfotografować etykietę adresową oraz palety i pudła, w które spakowano towar.

  Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ewentualnych uszkodzeń towaru jest zobowiązany do adnotacji tego faktu na liście przewozowym i spisania protokołu szkodowego z kurierem dostarczającym towar.

  Konieczność spisania protokołu wynika z prawa przewozowego:             
  Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

  W przypadku otrzymania towaru innego niż zamówiony, lub gdy zamówienie jest niekompletne, należy zgłosić ten fakt do Działu Obsługi Klienta niezwłocznie w terminie 7 dni. Towar zgodny z zamówieniem zostanie wysłany niezwłocznie, opłata transportowa nie zostanie naliczona.  
   

V. Formy Płatności

 1. Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
  1. gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi lub dostawcy Global Office)
  2. przelewem bankowym (przy pierwszej płatności przelewem wymagane są następujące dokumenty: odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, Regon, NIP)
 2. Klienci dokonujący zamówień za pośrednictwem Internetu wraz z towarem otrzymują fakturę VAT.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 

VI. Reklamacje i Zwroty

 1. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
 2. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.
 3. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z COK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz ze pacyfikacją oraz podstemplowaną przez nasz Sklep kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na nowy.
 4. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
 5. Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.
 6. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.
 7. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:
  Global Office Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Józefa  Piłsudskiego 3A 
  05-820 Piastów
 8. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

VII. Ochrona Danych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Global Office do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. W każdym momencie może Pani/Pan zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie.
  Jednocześnie firma Global Office zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów.

VIII. Pozostałe Informacje

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Global Office nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Global Office)
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres  e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Global Office Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Józefa Piłsudskiego 3A
05-820 Piastów

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 


Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


X. Załączniki