Regulamin zakup闚

I. Informacje Og鏊ne

 1. Internetowy Sklep GlobalOffice.pl, zwany dalej Sklepem:
  W豉軼icielem Sklepu jest:  biuro@globaloffice.pl

  Ul. J霩efa Pi連udskiego 3A
  05-820 Piast闚
  Polska


  Tel.: +48 22 723 53 34

  NIP: 5342512125
  BDO: 000501654

  S康 Rejonowy dla m.st. Warszawy
  XIV Wydzia Gospodarczy KRS nr 0000594340
  Kapita zak豉dowy 5 000,00 z這tych - w ca這軼i op豉cony

  Rachunek bankowy: 90 1140 2004 0000 3502 7601 1998, mBank

 2. Niniejszy regulamin, okre郵a zakres i warunki 鈍iadczenia us逝g przez firm Global Office
 3. Warunkiem realizacji zam闚ienia jest podanie adresu, na kt鏎y firma Global Office prze郵e zamawiany towar oraz aktualnego adresu e-mail lub telefonu Kupuj帷ego w celu potwierdzenia zam闚ienia.
 4. Z這瞠nie zam闚ienia w Sklepie jest r闚noznaczne z akceptacj Regulaminu.
 5. Firma Global Office Poland Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, obowi您uj帷ych od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

II. Oferta

 1. Przedmiotem sprzeda篡 s produkty przedstawione w Sklepie w momencie sk豉dania zam闚ienia.
 2. Wszystkie produkty s fabrycznie nowe, posiadaj gwarancj producenta (chyba, 瞠 w opisie podano inaczej).
 3. Firma Global Office Poland Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i dok豉da stara, aby informacje zawarte na stronach Sklepu by造 aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie s one gwarantowane w jakikolwiek spos鏏. Zamieszczone wizerunki maj za zadanie przybli篡 wygl康 oferowanych produkt闚 i mog r騜ni si w szczeg馧ach od orygina堯w. Przeznaczenie produkt闚 jest okre郵one wy陰cznie w instrukcjach obs逝gi i zastosowania.
 4. Ceny przedstawione na stronach Global Office Poland Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i s cenami netto podanymi w z這tych polskich.  Podane ceny obowi您uj do wyczerpania zapas闚 w magazynach producent闚 i mog ulec zmianie. Dla uzyskania wi捫帷ej oferty cenowej prosimy o kontakt z COK (Centrum Obs逝gi Klienta).
 5. Zamieszczone na stronach GlobalOffice.pl  ceny s jedynie propozycj do sk豉dania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog r闚nie w ka盥ej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kurs闚 walut lub zmian cen producenta). Je郵i zmiana taka dotyczy towar闚 zam闚ionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i mo瞠 anulowa zam闚ienie.
 6. Katalog produkt闚 zamieszczony na stronach internetowych prosimy traktowa jako zaproszenie do negocjacji. Global Office dok豉da wszelkich stara, a瞠by prezentacja odpowiada豉 produktowi, jednak producenci zastrzegaj sobie mo磧iwo嗆 dokonywania zmian bez uprzedzenia, co niniejszym czyni tak瞠 firma Global Office Poland Sp馧ka z ograniczona odpowiedzialno軼i.
 7. Przy sta貫j wsp馧pracy oferujemy atrakcyjne rabaty.

III. Zam闚ienia i Realizacja

 1. Warunkiem koniecznym do rejestracji  jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usuni皻e. Aby dokona zakup闚 w naszym sklepie internetowym niezb璠ny jest "login", kt鏎y uzyskaj Pa雟two podczas rejestracji w sklepie on-line. W przypadku problem闚 nasi Przedstawiciele Handlowi udziel Pa雟twu wszystkich niezb璠nych informacji i pomog zarejestrowa si w naszym systemie.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zam闚ienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru NIP firmy, kt鏎 Pa雟two reprezentujecie. Firma Global Office Poland Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i prowadzi sprzeda tylko dla os鏏 prawnych i fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz.
 3. Z這瞠nie zam闚ienia powoduje wys豉nie przez system automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przes豉ne zam闚ienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje si z Klientem telefonicznie dzwoni帷 pod numer wskazany w zam闚ieniu. Istnieje mo磧iwo嗆 cz窷ciowej realizacji zam闚ienia, je郵i zgod na taki spos鏏 realizacji wyrazi Klient w czasie kontaktu telefonicznego.
 4. Zam闚ienia z這穎ne do godz. 16.30 zostan zrealizowane dnia nast瘼nego. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ci庵u 24 godzin. Dostawa na terenie ca貫go kraju odbywa si za po鈔ednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ci庵u 48 godzin.
 5. Na terenie Warszawy minimalna warto嗆 zam闚ienia to 200z, na terenie ca貫go kraju 500z. Je郵i warto嗆 zam闚ienia jest ni窺za od w/w kwoty, zostanie doliczona op豉ta transportowa w wysoko軼i 15.00 z這tych netto za paczk (do 30 kg) .
 6. Przyj璚ie zam闚ienia nie oznacza, 瞠 zostanie ono w pe軟i zrealizowane. Brak towaru w magazynie i zwi您ane z tym wyd逝瞠nie czasu oczekiwania zostanie zg這szone Klientowi.
 7. Dok豉damy wszelkich stara, aby ceny kszta速owa造 si na jak najni窺zym poziomie. Ceny mog ulega zmianom, przy czym je瞠li nast徙i to w trakcie realizacji zam闚ienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i b璠zie mu przys逝giwa prawo anulowania zam闚ienia.
 8. Aktualny status realizacji zam闚ienia mo積a sprawdzi na stronie internetowej Sklepu, po zalogowaniu si na swoje konto.

IV. Wysy趾a i koszty, zwrot towaru

 1. W ramach wysy豉nia wi瘯szo軼i typowych przesy貫k na terenie ca貫go kraju, koszt transportu jest bezp豉tny przy kwotach minimalnego zam闚ienia na terenie Warszawy w wysoko軼i 200z netto, na terenie ca貫go kraju 500z netto.
 2. Koszty przygotowania przesy趾i oraz dostarczenia do przewo幡ika pokrywa firma Global Office.
 3. Firma Global Office nie ponosi odpowiedzialno軼i za op騧nienia powsta貫 nie z naszej winy, tzn. spowodowane zaniedbaniem firmy kurierskiej.
 4. Z chwil odebrania przesy趾i Klient otrzymuje specyfikacj oraz gwarancj i instrukcj obs逝gi (je瞠li takie istniej) 
 5. Artyku造 z "Wyprzeda篡" i na "Zam闚ienie specjalne" nie podlegaj zwrotom.
   

V. Formy P豉tno軼i

 1. Dla Pa雟twa wygody akceptujemy poni窺ze formy p豉tno軼i:
  1. got闚k przy odbiorze (p豉tne kurierowi lub dostawcy Global Office)
  2. przelewem bankowym (przy pierwszej p豉tno軼i przelewem wymagane s nast瘼uj帷e dokumenty: odpis z rejestru handlowego lub za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji o dzia豉lno軼i gospodarczej, Regon, NIP)
 2. Klienci dokonuj帷y zam闚ie za po鈔ednictwem Internetu wraz z towarem otrzymuj faktur VAT.
 3. Operatorem kart p豉tniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna, wpisany do Rejestru Przedsi瑿iorc闚 Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy Pozna Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 

VI. Reklamacje i Zwroty

 1. Wszystkie oferowane przez nas towary s fabrycznie nowe i obj皻e gwarancj producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
 2. Sklep nie bierze odpowiedzialno軼i za szkody wynik貫 z niew豉軼iwego u篡tkowania towar闚. Odpowiedzialno嗆 za szkody wynikaj帷e z nieprawid這wego funkcjonowania urz康ze, obs逝giwanych zgodnie z instrukcj, okre郵aj warunki gwarancji producenta, importera b康 dystrybutora towaru.
 3. Je瞠li dostarczony towar b璠zie posiada wady, Klientowi przys逝guje prawo otrzymania tego towaru z usuni皻 wad b康 wymiany na nowy egzemplarz. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora b康 importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z COK, o odes豉nie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz ze pacyfikacj oraz podstemplowan przez nasz Sklep kart gwarancyjn. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora b康 importera zwr鏂imy koszty zakupu b康 wymienimy towar na nowy.
 4. Reklamacji z powodu r騜nic wynikaj帷ych z wygl康u towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: r騜nymi ustawieniami monitora nie uwzgl璠nia si.
 5. Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towar闚 w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustaw z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niekt鏎ych praw konsument闚 oraz o odpowiedzialno軼i (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa si wy陰cznie na koszt zwracaj帷ego.
 6. Warunkiem przyj璚ia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzgl璠nieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegaj koszty przygotowania, dostarczenia i wysy趾i. Zwrot towaru odbywa si na koszt nabywcy.
 7. Wszystkie przesy趾i prosimy kierowa na adres korespondencyjny Sklepu:
  Global Office Poland Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i
  Al. J霩efa  Pi連udskiego 3A 
  05-820 Piast闚
 8. Nie przyjmujemy przesy貫k wys豉nych do nas za pobraniem.

VII. Ochrona Danych

 1. Zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z p騧niejszymi zmianami) informujemy, 瞠 podane przez Klienta dane osobowe b璠 obj皻e ochron przed dost瘼em os鏏 nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe zbierane s tylko na potrzeby firmy Global Office do cel闚 marketingowych i ewidencyjnych. Jednocze郾ie zapewniamy, 瞠 ma Pani/Pan prawo wgl康u do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. W ka盥ym momencie mo瞠 Pani/Pan za膨da zaprzestania ich przetwarzania. 秧danie takie powinno by przes豉ne listem poleconym na adres firmy lub z這穎ne osobi軼ie na pi鄉ie.
  Jednocze郾ie firma Global Office zapewnia, ze w ka盥ej chwili zostanie uwzgl璠niona przekazana telefonicznie, poczt elektroniczn, osobi軼ie lub korespondencyjnie pro軸a o skre郵enie podanego adresu e-mail z listy Klient闚.

VIII. Pozosta貫 Informacje

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Global Office nie ponosi odpowiedzialno軼i za niezrealizowanie zam闚ienia z przyczyn technicznych (wadliwe dzia豉nie sieci, niedostarczenie przesy趾i przez firm kuriersk lub z przyczyn niezale積ych od Global Office)
 3. Nie ponosimy odpowiedzialno軼i za zam闚ienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystuj帷e adres  e-mail oraz has這 Klienta. Podstaw jakichkolwiek roszcze stron wynikaj帷ych z przepis闚 prawa jest dow鏚 sprzeda篡 (faktura VAT) wystawiony przez sprzedaj帷ego i dostarczony Klientowi wraz z zam闚ionymi artyku豉mi.

IX. Prawo odst徙ienia od umowy

Maj Pa雟two prawo odst徙i od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst徙ienia od umowy wygasa po up造wie 14 dni od dnia, w kt鏎ym weszli Pa雟two w posiadanie rzeczy lub w kt鏎ym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Pa雟twa wesz豉 w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta z prawa odst徙ienia od umowy, musz Pa雟two poinformowa nas:

Global Office Poland Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i
Al. J霩efa Pi連udskiego 3A
05-820 Piast闚

o swojej decyzji o odst徙ieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o鈍iadczenia (na przyk豉d pismo wys豉ne poczt, faksem lub poczt elektroniczn).

Mog Pa雟two skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy, jednak nie jest to obowi您kowe.

Aby zachowa termin do odst徙ienia od umowy, wystarczy, aby wys豉li Pa雟two informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego Pa雟twu prawa odst徙ienia od umowy przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy.

Skutki odst徙ienia od umowy

W przypadku odst徙ienia od niniejszej umowy zwracamy Pa雟twu wszystkie otrzymane od Pa雟twa p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj徠kiem dodatkowych koszt闚 wynikaj帷ych z wybranego przez Pa雟twa sposobu dostarczenia innego ni najta雟zy zwyk造 spos鏏 dostarczenia oferowany przez nas), niezw這cznie, a w ka盥ym przypadku nie p騧niej ni 14 dni od dnia, w kt鏎ym zostali鄉y poinformowani o Pa雟twa decyzji o wykonaniu prawa odst徙ienia od niniejszej umowy. Zwrotu p豉tno軼i dokonamy przy u篡ciu takich samych sposob闚 p豉tno軼i, jakie zosta造 przez Pa雟twa u篡te w pierwotnej transakcji, chyba 瞠 wyra幡ie zgodzili軼ie si Pa雟two na inne rozwi您anie; w ka盥ym przypadku nie ponios Pa雟two 瘸dnych op豉t w zwi您ku z tym zwrotem. Mo瞠my wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes豉nia, w zale積o軼i od tego, kt鏎e zdarzenie nast徙i wcze郾iej.

Prosz odes豉 lub przekaza nam rzecz niezw這cznie, a w ka盥ym razie nie p騧niej ni 14 dni od dnia, w kt鏎ym poinformowali nas Pa雟two o odst徙ieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je瞠li ode郵 Pa雟two rzecz przed up造wem terminu 14 dni. 


Informujemy, 瞠 w przypadku zawarcia Umowy sprzeda篡 jako firma/przedsi瑿iorca prawo odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przys逝guje.

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umo磧iwiaj帷a odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 jest ustaw konsumenck, reguluj帷 stosunki pomi璠zy przedsi瑿iorc a Konsumentem, czyli osob fizyczn dokonuj帷 z przedsi瑿iorc czynno軼i prawnej niezwi您anej bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow.


X. Za陰czniki